Учешће на едукативно-рекреативном излету – Златибор 2022

Од 28.10.2022. до 30.10.2022. Удружење здравствених радника регије Добој је организовао едукативно-рекреативни излет на Златибор, гдје су чланови из свих Домова здравља и Опште болнице Добој презентовали радове везане за сестринску праксу.

Представници Дома здравља Брод су имали презентацију рада на тему „ДЕКУБИТУС“.

Била је ово прилика да се размјене искуства, да се обнови знање, да се дружи ван радних мјеста.

Медицинске сестре-техничари Дома здравља Брод учествују на многим едукативним скуповима на којима могу да обнове знање, а исто тако и да буду у току са новинама које се стално дешавају у њези и лијечењу пацијената.