Регистрација/пререгистрација пацијената у тимове породичне медицине, педијатрије и гинекологије

У свим здравственим установама, које имају уговор са Фондом здравственог осигурања Републике Српске, у току је редовна регистрација или пререгистрација пацијената у тимове породичне медицине, педијатрије и гинекологије, дјелатностима које припадају примарној здравственој заштити.

Ова активност траје до 31.12.2022. године.

Сви осигураници имају могућност да промјене тим породичне медицине, педијатрије или гинекологије, без навођења разлога промјене. Такође, сва лица која нису изабрала породичног љекара сада то могу да ураде.

ЈЗУ Дом здравља Брод има 11 тимова породичне медицине, један тим гинекологије, др Милован Рајак, и два тима педијатрије: др Ивана Мишић и др Славен Крајина.  

Регистрација/пререгистрација се обавља у Служби породичне медицине, Служби за хигијенско-епидемиолошку заштиту, Служби педијатрије и гинекологије дома здравља. Осигураници ће добити све информације везано за тимове, љекаре носиоце тима и након тога могу да изаберу свог породичног љекара.