Посјета делегације Амбасаде Јапана у оквиру ГАГП програма

Дана 15.06.2022. године, ЈЗУ Дом здравља Брод је посјетила делегација Амбасаде Јапана у оквиру ГАГП програма. ГАГП финансира набавку робе / услуге од домаћих добављача. Грантови искључиво покривају трошкове набавке робе / услуге без ПДВ-а, док се износ ПДВ-а мора платити у сарадњи са локалном заједницом.

ЈЗУ Дом здравља Брод је крајем прошле године аплицирао на грант средства за набавку дигиталног РТГ апарата и возила за превоз пацијената на дијализу.

По примитку апликације, Амбасада Јапана је провјерила циљ, трошкове и социјално – економски позитивни утицај пројекта, те исти узела у разматрање, обзиром да је наведени прошао пред – селекцију оних пројеката који одговарају циљевима ГАГП-а.

Управа установе је уприличила посјету особља Амбасаде нашем дому здравља као потенцијалном пројектном подручју и сазнања смо да ће нас предложити Министарству иностраних послова Јапана које је крајња институција која одобрава пројекте.

Надамо се да ће исто дати коначно одобрење за наш пројекат, након којег би се приступило потписивању уговора између Амбасаде Јапана и ЈЗУ Дом здравља Брод као примаоца грант средстава.