Пројекат увођења система менаџмента и система квалитета у здравствене установе у РС

Прилику за системско унапређење рада установе препознали смо у Пројекту увођења система менаџмента и система квалитета у здравствене установе у РС које је покренуло Министарство здравља и социјалне заштите РС. Министарство је овим пројектом омогућило свим здравственим установама примарне здравствене заштите у Републици Српској да уреде систем функционисања установе у складу са прописаним стандардима, а након завршетка тог процеса, добијање статуса сертификоване здравствене установе.

Активности везане за почетак процеса сертификације Дома здравља  почеле су у још у  ранијем периоду када је, обављено снимање постојећег стања установе које је рађено у координацији са екстерним консултантима. Следећи корак у процесу испуњавања услова за добијање статуса сертификоване установе јесте формирање мултидисциплинарног тима за сертификацију који ће директно имплементирати захтјеве стандарда и уврстити их у свакодневни систем функционисања установе. Тим за сертификацију је формирао директор установе, који је одабрао компетентне појединце из своје установе, те пружио им сву потребну подршку за реализацију задатака.

На основу препоруке екстерних консултаната, а у циљу што скоријег добијања статуса сертификоване здравствене установе извршена је реконструкција просторија свлачионица медицинског особља, као и просторија вешераја и набављени су нови ормари који су усклађени са стандардима потребним за добијање сертификата.